എനിക്ക് ഒരു പുഴുവിനെക്കിട്ടി

“എനിക്ക് ഒരു പുഴുവിനെക്കിട്ടി ” താറാക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. “എനിക്കും ” കോഴിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ നീന്താൻ പോകുകയാണ് ” താറാക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. “ഞാനും ” കോഴിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. നീന്താനിറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ മുടിയിൽ കടിച്ച് പിടിച്ച് താറാക്കുഞ്ഞ് കരക്കു കയറ്റുന്ന ചിത്രം ഇന്നും  മനസിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഒരു പുഴുവിനെ ഒന്നിച്ച് പങ്കിട്ട ആ …

കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ

കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ പേരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിനായി പോകുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഗേറ്റിനു പുറത്ത് പരിചയമുള്ളൊരു മുഖം മനസ്സിലുടക്കി. അയാൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായി. പിജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തട്ടമിട്ട കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അവളെ കാണാനായി കാത്തു നിന്നിരുന്ന വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ ചുരുണ്ട മുടിക്കാരൻ. ഡിഗ്രിക്ക് സഹപാഠികളായിരുന്ന അവർക്കിടയിലെ …